Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Светосавска академија ЕТШ "Славка Ђурђевић":

Први део: #mctmp

Други део: #mctmp

Почетна

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА – ФЕБРУАРСКИ РОК ШК. 2020/2021. год.

 

1.ФИЗИКА 24.02.2021. у 14, 30

2. ИСТОРИЈА 02.03.2021. У 11,30

3. МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 22.02.2021. У 10,00

4. БИОЛОГИЈА 26.02.2021. У 14,30

5. ОСНОВИ ЕКОНОМИКЕ ТРГОВИНЕ 23.02.2021. У 12,30

6. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 22.02.2021. У 8,30

7. ВЕРСКА НАСТАВА 01.03.2021. У 17,00

8. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 03.03.2021. У 11,30

9. ГЕОГРАФИЈА 22.02.2021. У 11,00

10. СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 24.02.2021. У 17,15

11. ПСИХОЛОГИЈА 25.02.2021. У 14,30

12. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 25.02.2021. У 14,30

13. ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 26.02.2021. У 14,30

14. РАЧУНОВОДСТВО ПИСМЕНИ 25.02.2021. У 15,30 / УСМЕНИ 26.02.2021. У 15,00

15. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА  23.02.2021. У 11,45

16. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ-ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР 26.02.2021. У 17,15

17. САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА 03.03.2021. У 11,15

18. ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 24.02.2021. У 14,15

19. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ПИСМЕНИ 01.03.2021. У 12,30 / УСМЕНИ 02.03.2021. У 10,45

20. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 01.03.2021. У 11,30 / УСМЕНИ 02.03.2021. У 11,00

21. СТАТИСТИКА 25.02.2021. У 18,00

22. ОСНОВИ РЕТОРИКЕ И БЕСЕДНИШТВА 26.02.2021. У 15,30

23. СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА 26.02.2021. У 15,30

24. ОСНОВИ ПРАВНИХ ПОСТУПАКА 26.02.2021. У 15,30

25. ЛИКОВНА КУЛТУРА 23.02.2021. У 12,00

26. ДАКТИЛОГРАФИЈА И АДМИНИСТРАТИОВНО ПОСЛОВАЊЕ 03.03.2021. У 8,30

27. ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ 23.02.2021. У 12,30

28. ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТРГ. ПРЕДУЗЕЋА 26.02.2021. У 17,15

29. ХЕМИЈА 03.03.2021. У 13,00

30. ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 01.03.2021. У 16,30

31. ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ 26.02.2021. У 16,00

32 СРПСКИ ЈЕЗИК ПИСМЕНИ 01.03.2021. У 10,00 / УСМЕНИ 02.03.2021. У 13,15

33. ХОТЕЛИЈЕРСТВО 22.02.2021. У 13,30

34. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ-ЕК. ТЕХНИЧАР 26.02.2021. У 17,30

 

35. МАТЕМАТИКА IV разред /важи само за Милосављевић Марију/ ПИСМЕНИ

        23.02.2021. У 11,00/ УСМЕНИ 24.02.2021. У 18,00

  1. МАТЕМАТИКА I разред  ПИСМЕНИ 02.03.2021. У 14,00/ УСМЕНИ 03.03.2021. У 12,00

37. МАТЕМАТИКА I V разред  ПИСМЕНИ 02.03.2021. У 14,00/ УСМЕНИ 03.03.2021. У 12,00

38. МАТЕМАТИКА II разред  ПИСМЕНИ 02.03.2021. У 11,15/ УСМЕНИ 03.03.2021. У 12,00

39. МАТЕМАТИКА III разред  ПИСМЕНИ 02.03.2021. У 11,15 h / УСМЕНИ 03.03.2021. У 12,00 h

40. УСЛУЖИВАЊЕ 01.03.2021. U 13,30

41.ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА –КОНОБАР 01.03.2021. У 13,30

 

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ-КОНОБАР

 

26.03.2021. У 13,30 h

 

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ-ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР

 

-СРПСКИ ЈЕЗИК ПИСМЕНИ  26.02.021. У 10,00

 

 

 

ПРАКИЧАН РАД-ОСИГУРАЊЕ 01.03.2021. У 11,15/02.03.2021. У 13,00

 

 

 

-ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ОСИГУРАЊЕ 03.03.23021. У 13,15

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСЛОВНО УПИСАНИХ УЧЕНИКА

ФЕБРУАРСКИ РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ

 

 

1. Вујичић Лена – Iразред туристичко-хотелијерски техничар

  - ИСТОРИЈА 02.03.2021. У 13,00

 

2. Мирковић Вељко-I разред трговац

    -ОСНОВИ ТРГОВИНЕ 23.02.2021. У 12,30

   - ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ 24.02.2021. У 13,00 

 

 

 

 

Имунизација против Covid-19

Пријаву за имунизацију против вируса Covid-19 можете поднети кликом на следећи линк: https://euprava.gov.rs/usluge/6624

 

 

 

 

Распоред часова ЕТШ "Славка Ђурђевић"

Распоред часова ЕТШ "Славка Ђурђевић" можете преузети кликом на следећи линк: 

#mctmp

или погледати кликом на следећи линк:

 #распоред

 

Обавештење о настави

 

 У складу са препоруком МПНТР, настава се организује комбиновано у групама А и Б - половина ученика је у школи једне недеље, а друга половина прати наставу онлајн преко платформе Google учионице.

Групе се мењају недељно. Часови су скраћени на 30 минута и сви су у обавези да поштују мере заштите Covid 19. Оваква организација школе и наставе примењиваће се по препоруци МПНТР.

Непосредна настава се реализује за А групу свих одељења. 

Настава на даљину се реализује за Б групу свих одељења.

Ове недеље пре подне наставу похађају први и четврти разред а после подне други и трећи разред. Смене се мењају на две недеље, како би сви ученици подједнако похађали наставу у обе смене.

Сва лица која долазе у просторије школе имају обавезу да се придржавају мера превенције и сузбијања ширења инфекције узроковане вирусом COVID-19.                 

 

                                                октобар 2020.

 

 

 

 

Обавештење за ученике и родитеље - Учење на даљину

Обавештавамо ученике да предавања намењена ученицима средњих школа могу пратити на следећим интернет порталима: www.rts.rs/page/school/sr.html  и https://mojaskola.rtsplaneta.rs. За сада су на порталу РТС Планета (https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/535/srednja-skola) доступна видео предавања из Српског језика и Математике, а од наредне недеље очекују се и лекције из предмета: Историја, Географија, Биологија, Хемија и Физика. Остали едукативни садржаји  реализоваће се на различитим онлајн платформама о којима се договарате са наставницима или разредним старешинама. Информације о настави на даљину објављиваћемо редовно на сајту школе, а препоручујемо и праћење сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС www.mpn.gov.rs

 

 

 

Обавештење родитељима/законским заступницима
ученика основне и средње школе

 

 

Flag Counter