Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" Јагодина

Упознајте се са профилима које наша школа образује, погледајте следеће линкове са садржајем предмета које наши ђаци слушају у току свог образовања.

Образовни профили са четвртим степеном стручне спреме

Економски техничар
Образовни профил
Правно-пословни техничар
Образовни профил
Техничар обезбеђења
Образовни профил
Туристички техничар
Образовни профил
Кулинарски техничар
Образовни профил

Образовни профили са трећим степеном стручне спреме

Трговац
Образовни профил
Конобар
Образовни профил

Просторије школе

Календар за школску 2024/2025. годину

×

Распоред звоњења

×

Како до нас?

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ“ Кнегиње Милице бб, 35000 Јагодина.

Телефон: 035/251-602

© 2022. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ“