Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" Јагодина

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ“

Кнегиње Милице бб

35000 Јагодина

Телефон: 035/251-602

Матични број школе: 07350422

Одговорно лице: Николић Горан