Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" Јагодина

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ“

Кнегиње Милице бб

35000 Јагодина

Телефон: 035/251-602

Матични број школе: 07350422

Одговорно лице: Николић Горан

Историјат наше школе

Године 1899. у Јагодини отварањем Краљевске трговачко-занатске школе (односно шегртске школе) почиње образовање у области трговине и занатства. Оснивач је била Јагодинска трговачка омладина. Школа је са мањим или већим прекидима радила до 1965. године.

Након реформе средњег усмереног образовања (које је установљено после Устава СФРЈ из 1974. године), а на основу Закона о усмереном образовању, Скупштина општине Светозарево на седници од 31. марта 1987. године донела је одлуку о укидању постојећих ООУР-а усмереног образовања «Светозар Марковић» и ООУР-а «Вељко Влаховић» који су деловали у оквиру РО за усмерено образовање «Светозарево». На истој седници донета је

Одлука о оснивању 4 школе и то :

 • Културно-језичке и природно-математичке струке
 • Електротехничке, металуршке и грађевинске струке
 • Правне-биротехничке и текстилне струке
 • Машинске, прехрамбене и угоститељско-туристичке струке
 • Решењем о промени назива од 30. јуна 1987. године школа добија име Средња школа за усмерено образовање «Славка Ђурђевић». Почиње са радом школске 1987/88. године са укупно 514 ученика смештених у 17 одељења.

  Одлуком Владе Србије од 13. јануара 1993. године о средњим школама у Републици Србији и на основу закона о класификацији делатности, одређен је пун назив наше школе који гласи:

  Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић".

  Данас су у Економско – трговинској школи заступљена следећа подручја рада и занимања:

  Подручје рада: економија, право и администрација

  образовни профили:

 • Eкономски техничар,
 • Правно-пословни техничар,
 • Tехничар обезбеђења
 • Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам

  образовни профили:

 • Туристичко-хотелијерски техничар,
 • Туристички техничар,
 • Кулинарски техничар,
 • Трговац,
 • Конобар
 • Славка Ђурђевић је рођена 1914. године у селу Рибару код Јагодине, у трговачкој породици Милеве и Ђурђа Ђурђевића. Основну школу учи у селу, а после 6 разреда, укидањем јагодинске Више гимназије 1930/31. прелази у Ћуприју, где и матурира. Спетембра 1933. године уписује правни факултет у Београду, где постаје и члан КПЈ 1935. године. Од тада започиње њен запажен револуционарни рад у оквиру Удружења студенкиња Београдског универзитета где говорио укључењу сеоске и радничке омладине у револуционарни покрет.

  После обнављања месне КПЈ за Јагодину 1935. године ради на формирању Народног фронта и говори на зборовима Народног фронта слободе у Крагујевцу, Јагодини и Крушевцу. Због своје активности ухапшена је 1937. године у рацији у којој гине њен брат, такође револуционар Живојин Ђурђевић. Након затвора присуствује Конгресу напредне омладине у Софији, а 1938. године посећује у Паризу логоре у којима су учесници Шпанског грађанског рата. Велика заслуга Славке Ђурђевић била је у оснивању Женског покрета 1938. године у Јагодини, где је 1940. године, у хотелу 'Палас' одржан велики збор жена Поморавља.

  Од 1940. године, заједно са супругом Бошком Ђуричићем, постала члан окружног комитета КПЈ и члан Среског комитета КПЈ, са задужењем да ради на окупљању омладине.

  После окупације 1941. Славка Ђурђевић је ухапшена и стрељана у логору на Бањици 1943. године.