Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" Јагодина

Почетна О школи Вести Ванредни ученици Упис Запослени Службе Библиотека Ресторан Контакт

Образовни профили

Образовни профил: КОНОБАР

Назив квалификације: Конобар

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Ниво квалификације: III

Трајање образовања: три године

Сврха квалификације: услуживање госта храном и пићем.

Стручне компетенције:

 • Одржавање хигијене и здравствено-безбедносних услова
 • Обављање припремних и завршних радова спровођењем ресторанске процедуре
 • Пријем госта и поруџбине
 • Услуживање госта пићем
 • Услуживање госта храном
 • Извршавање административних послова
 • Опис рада

  Одржавање хигијене и здравствено-безбедносних услова
 • Одржава хигијену радног простора, радних површина, опреме и инвентара
 • Одржава личну хигијену и радну униформу
 • Одржава хигијену при руковању храном
 • Обављање припремних и завршних радова спровођењем ресторанске процедуре
 • Упознаје се са дневном понудом хране и пића
 • Упознаје се са дневним планом и активностима
 • Припрема ситан инвентар и стону апотеку
 • Припрема опрему и уређаје за послуживање
 • Распрема столове на крају рада
 • Враћа ситан инвентар на крају рада
 • Проверава исправност простора, опреме и инвентара на крају рада
 • Пријем госта и поруџбине - Смешта госте
 • Смешта госте
 • Прима поруџбину пића и хране
 • Региструје поруџбину
 • Дистрибуира поруџбину
 • Послуживање госта пићем
 • Послужује аперитиве, диџестиве, напитке
 • Послужује вина
 • Припрема пиће пред гостом
 • Проверава задовољство госта услугом
 • Послуживање госта храном
 • Послужује предјела
 • Послужује супе и чорбе
 • Послужује главна јела
 • Послужује посластице
 • Припрема храну пред гостом
 • Проверава задовољство госта услугом
 • Извршавање административних послова
 • Наплаћује рачун
 • Обрачунава дневни промет
 • Води књигу шанка
 • Циљеви стручног образовања

  Циљ стручног образовања за образовни профил конобар је оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем.

  Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученикеда се оспособљавају за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • ефикасан рад у тиму;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • благовремено реаговање на промене у радној средини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине ускладу са концептом одрживог развоја;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.