Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" Јагодина

Почетна О школи Вести Ванредни ученици Упис Запослени Службе Библиотека Ресторан Контакт

Образовни профили

Образовни профил: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Назив квалификације: Кулинарски техничар

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Сврха квалификације: припремање јела и посластица, израда норматива утрошка материјала за спремање јела

Стручне компетенције:

 • Планирање и организација сопственог рада и рада запослених у кухињи
 • Самостална припрема, сервирање и презентација јела и једноставних посластица
 • Припрема и вођење документације у кухињском блоку
 • Примена норматива и стандарда хигијене, здравља, сигурности на раду и заштите животне средине
 • Опис рада

  Циљеви стручног образовања

  Циљ стручног образовања за образовни профил КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за припремање јела и посластица, израда норматива утрошка материјала за спремање јела

  Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученикеда се оспособљавају за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • ефикасан рад у тиму;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • благовремено реаговање на промене у радној средини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине ускладу са концептом одрживог развоја;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.